Predošlé časti:

5. diel "Lakomstvo"

Viac info

4. diel "Pýcha"

Viac info

3. diel "Smilstvo"

Viac info

2. diel "Hnev"

Viac info

1. Diel - "Závisť""

Viac info

6.Diel "Obžerstvo"

Viac info